oferta

PROJEKT KONCEPCYJNY


To pomysł na wnętrze. Styl wnętrza. Projekt opiera się przede wszystkim na niebanalnym koncepcie, nadającym wnętrzu charakteru. Przygotowany zostaje układ funkcjonalny pomieszczeń, w tym rozplanowanie ścian działowych i aranżacja elementów wnętrza. Wszystkie wspomniane detale przedstawione zostaną w postaci rzutu funkcjonalnego oraz poglądowych wizualizacji. Na rzucie staramy się przekazać jak najwięcej kluczowych informacji – oprócz układu mebli i ścian, opisane są także najważniejsze elementy wyposażenia, kluczowe zabiegi architektoniczne (np. przebieg sufitu podwieszanego, najważniejsze punkty świetlne). Jeśli w projekcie występuje zabudowa meblowa na wymiar prezentujemy ją na poglądowych wizualizacjach (na których możemy określić podstawowy gabaryt).

PROJEKT KOMPLEKSOWY


Obejmuje projekt koncepcyjny łącznie z kolejnymi krokami rozwoju projektu. Po zaakceptowaniu koncepcji przygotowane zostają rysunki wykonawcze tj. rzuty wszystkich pomieszczeń, kłady ścian, rzuty posadzek, sufitów, schematy instalacji elektrycznej i wod-kan oraz rysunki techniczne zabudowy meblowej na wymiar, a także wizualizacje poglądowe wszystkich projektowanych pomieszczeń i specyfikację materiałową dla Inwestora.

PROJEKT MEBLA


To sposób, aby nadać wnętrzu świeżości za pomocą niewielu zmian. Proponowany mebel to  autorski koncept, który będzie obiektem funkcjonalnym i komfortowym, a przede wszystkim dostosowanym specjalnie do Inwestora.   Przygotowany  projekt w postaci rysunków technicznych i specyfikacji materiałowe należy dostarczyć zaufanemu wykonawcy, który na jego podstawie przygotuje wymarzony mebel.

PROJEKT GRAFIK


Propozycja na podkolorowanie wnętrza za pomocą grafiki, przygotowanej specjalnie do danego wnętrza lub wybranej z galerii. Grafiki przygotowane są w różnych formatach i drukowane mogą być na różnorodnych materiałach. 

 

NADZÓR NAD PROJEKTEM

 

Po zakończeniu ostatniego etapu projektu, Klient może zdecydować się na nadzór nad projektem (np.: w formie konsultacji telefonicznych, spotkań na miejscu inwestycji lub w sklepach zarówno z Inwestorem jak i firmami wykonawczymi). Zakres oraz formę tej usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego Inwestora i charakteru inwestycji. Usługa ta jest dodatkowo płatna w formie miesięcznego ryczałtu lub jednorazowych spotkań liczonych za godzinę pracy projektanta.

 

 

WYCENA

 

W celu przygotowania wyceny należy przesłać rzut/y inwestycji oraz przewidywany zakres pracy.  Ważne jest także podanie lokalizacji oraz terminów i informacji na jakim etapie jest inwestycja. 

 

 

Projekt koncepcyjny/ wykonawczy oddawany jest w formie książki projektowej zawierającej rysunki techniczne oraz/lub kolorowe wizualizacje, które umożliwiają wykonanie projektu przez ekipy wykończeniowe oraz wykonanie mebli przez firmę meblową zgodnie z projektem. 

 

W ramach projektu przewidziane jest pięć/sześć spotkań z Inwestorem, które odbywać się mogą bezpośrednio lub zdalnie. Pierwsze spotkanie w celu podpisania umowy, omówienia założeń projektu oraz inspiracji. Drugie spotkanie (może, ale nie musi być w obecności Inwestora) na miejscu inwestycji w celu oglądu inwestycji, sporządzenia inwentaryzacji oraz zdjęć.Cztery kolejne spotkania obejmują oddania poszczególnych etapów projektu, ustalanych z Inwestorem.