Michał Tokarz – Relacje

Tworzy w odległości końca języka. Języka relacji, bardzo personalnych, intensywnie prostych, spójnie zawikłanych – wytrawionych. Na stałe zaadoptowanych choć odciśniętych tylko kilka razy. Ich znaczenie wiąże się z dogłębnym poznaniem jego skalibrowanej twórczości, ze zrozumieniem empatii, korelacji, czasem może symbiozy jego wewnętrznych myśli. Myśli kreujących połączenie między nim, a najbliższymi. Nie każdemu pozwala to zrozumieć i w tym dociekaniu ukrywa się kolejna wartość, warstwę. Słowa wklęsłe w papier określane prostym, wręcz matematycznym wzorem lub rozmytym zawijasem w pętli Fibonacciego. Relacje zapisane w geometrycznych wzorach. ‘łatwiej jest mi wyrażać siebie poprzez obraz i pozwoliło mi to głębiej zastanowić się nad istotą każdej z tych relacji’ – MT, piękniej jest czytać uczucia wyrażone tak czysto, we własnej kolekcji.

 

 

 

Michał Tokarz | Relacje | Grupa Artystyczna Izomer | druk wklęsły

więcej: behance | instagram