płynności

Ujarzmianie wzoru to skomplikowana, niepodparta algorytmami walka, turlających się deseni z cekinowym wykończeniem. Ich majaczenie i przenikanie, najczęściej wzajemnie nieadekwatne, tworzy dziedziny piękne i nowe, subtelne i szalenie rozedrgane. Dynamicznie wyglądające wzory, indywidualiści wśród płaszczyzn koloru, muszą ze sobą stoczyć ostateczną bitwę w barokowej przestrzeni, do której oczy nie są przyzwyczajone. Jeżeli jednak ich formy i układy, drobne kropki i paski, powycinane w apokaliptyczne szkielety uda się połączyć – mamy eklektyzm w czystej postaci. Szalenie trudny i piękny, stumilowy wzór.  -dz